Tol Watertechniek - Specialist in waterbehandeling en ozonsystemen +31 (0)61 245 40 88 info@tolwatertechniek.nl

Ozon en Aquacultuur / Viskweek

Binnen de aquacultuur wordt ozon al geruime tijd toegepast. Ozon heeft dan ook enkele unieke voordelen voor de aquacultuur die moeilijk met andere technieken gerealiseerd kunnen worden. Het zorgt onder meer voor:

  • Hogere groei en daardoor een besparing op kosten
  • Lagere zuurstofconsumptie
  • Helderder water waardoor men eventuele problemen sneller detecteert
  • Verbetering van de waterkwaliteit waardoor de kans op ziektes afneemt

De effectiviteit van ozon binnen de aquacultuur is echter wel afhankelijk van de opstelling van het ozon systeem en van de ozondosering. Vissen zijn extreem gevoelig voor opgelost ozon in het water,dit vereist tijdens het ontwerp een goede kennis van de toepassing van ozon. Door een goede inpassing kunnen de risico’s op opgelost ozon in het water geminimaliseerd worden.

In de praktijk zien wij nog weleens dat het ozon direct geïnjecteerd wordt in de retour leiding naar de bassins, een goed voorbeeld van hoe het dus niet moet!

Neemt u vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

© Tol Watertechniek