Selecteren van een trommelfilter

Het selecteren van een trommelfilter is complexer dan het in eerste instantie lijkt. De meeste fabrikanten vermelden een maximum debiet waarvoor een trommelfilter geschikt is. Vreemd genoeg zijn er maar weinig fabrikanten die vermelden bij welke vuillast (mg suspended solids) dit maximale debiet geldt!
Een trommelfilter dat ontworpen is voor een licht bezette vijver met een maximaal debiet van 25m³/hr zal op een zwaar bezette viskwekerij lang geen 25m³/hr aan kunnen. Bij goede filters staat dan ook vermeld bij welke vuillast een maximaal debiet haalbaar is. De vuillast wordt uitgedrukt in milligram vaste delen per liter water. Voor vijvers wordt vaak gerekend met een waarde van 10 mg/l en voor viskwekerijen met 25 mg/l. Bij viskwekerijen hanteert men echter veel korte spoelintervallen, de tijd tussen twee spoelbeurten. Het is niet ongebruikelijk dat een trommelfilter elke 2~3 minuten spoelt, zelfs continu spoelende trommelfilters komen regelmatig voor bij viskwekerijen. Voor vijvers is een spoelinterval tussen 5 en 60 minuten gebruikelijker.

Het verdient de aanbeveling om een trommelfilter niet op zijn maximum debiet te laten functioneren. We nemen een waterdebiet van 25m³/hr als voorbeeld. Als we twee filters kunnen kiezen, een model voor 25m³/hr en een model voor 50m³/hr dan heeft het 50m³/hr model de voorkeur. Dit filter zal veel minder vaak spoelen dan zijn kleinere broer (minder dan 50%!) en het filter zal ook fijner filteren dan zijn kleinere broer*. Door het minder vaak spoelen neemt het water- en energieverbruik drastisch af. Ook zullen de panelen minder snel vervetten en heeft het filter minder onderhoud nodig.

Een te groot trommelfilter is echter ook niet aan te raden omdat deze dan zeer fijn zal gaan filteren, ook al heeft deze panelen met een relatief grove maaswijdte. Wij adviseren om een filter te kiezen dat op 50% tot 75% van zijn capaciteit wordt belast.

Een trommelfilter kan worden voorzien van filterpanelen met diverse maaswijdtes. Wij raden een maaswijdte aan tussen de 70 en 100 micron. Fijner filteren zorgt niet alleen voor een flinke toename in het aantal spoelbeurten, het zorgt er ook voor dat het biologisch filter minder zal gaan presteren! Een biologisch filter heeft organische vervuiling nodig om goed te werken, als men te fijn filtert is er niet voldoende organische vervuiling aanwezig waardoor de prestatie van het biologische filter vermindert.

Zoals u ziet komt er nogal wat kijken bij het selecteren van een trommelfilter. Mocht u hulp willen bij het vinden van het juiste filter voor u, of heeft u vragen, neem dan gerust contact op!

*Dat een trommelfilter is voorzien van filterpanelen met een maaswijdte van bijvoorbeeld 100 micron betekend niet dat deze niet (veel) fijner kan filteren. De mate waarin dit fenomeen speelt hangt weer af van de spoelinterval, hoe langer de spoelinterval is des te fijner een trommelfilter zal gaan filteren. Als een filterpaneel vervuilt dan gaan de mazen van het filtergaas deels dicht zitten. Een gat van bijvoorbeeld 100 micron wordt dan deels geblokkeerd waardoor er ook fijnere delen worden afgevangen.