Ozon als biocide voor desinfectie

Desinfectie met ozon

Geachte relatie,

Via deze weg willen wij u informeren over de regelgeving omtrent desinfectie met ozon en de rol van Tol Watertechniek hierin. Het gebruik van ozon als desinfectiemiddel valt sinds 1-9-2013 onder de biocide verordening (EU) 528/2012 (BPR). Dit betekent dat ozonapparatuur, bedoeld voor desinfectie, op den duur, gecertificeerd moet zijn.

Tol Watertechniek heeft zich aangesloten bij een consortium dat zich bezighoudt met de certificering van de ozonapparatuur.

Het certificeringstraject bestaat uit twee stappen:

Indienen van een actieve stoffendossier.

Het actieve stoffendossier voor ozon omvat informatie over de effectiviteit, veiligheid, chemische eigenschappen, etc.

Dit dossier is inmiddels ingediend ter beoordeling.

Indienen van een productdossier

Een product dossier bevat informatie over de opbouw van ozonapparatuur maar ook over de opbouw van een ozonsysteem voor een specifieke toepassing. Dit dossier kan pas worden ingediend op het moment dat het actieve stoffendossier is goedgekeurd.

Om een productdossier te kunnen opstellen en te laten beoordelen is toegang nodig tot het actieve stoffendossier. Zonder toegang tot het actieve stoffendossier is het voor een fabrikant niet mogelijk om ozonapparatuur te certificeren.

Toegang tot dit dossier kan een fabrikant krijgen door een zogenaamde Letter of Access (LoA) of door zelf een actieve stoffendossier in te dienen.

Tol Watertechniek is mede-eigenaar van een actieve stoffendossier. Dit betekent dat wij toegang hebben tot het dossier en een productdossier kunnen indienen om zo onze apparatuur te certificeren.

EuOTA certifcate EN

 

Op dit moment is dit certificeringstraject nog in volle gang. Het actieve stoffendossier is in september 2017 ingediend. Het CtgB is in Juni 2020 begonnen met de beoordeling van het dossier en heeft 18 maanden om de beoordeling af te ronden. Na de goedkeuring van het actieve stoffendossier hebben fabrikanten 20 maanden de tijd om een product dossier in te dienen. Apparatuur die niet gecertificeerd is mag dan niet meer worden gebruikt. Dit geldt met terugwerkende kracht, ook reeds bestaande systemen moeten dan dus gecertificeerd zijn! LET OP, dit geldt ook voor luchtreinigers die lucht desinfecteren met behulp van ozon.

Definitie van desinfectie

De exacte definitie van desinfectie is op dit moment niet geheel duidelijk. Bij sommige toepassingen betekent desinfectie het volledig afdoden van bacteriƫn, schimmels, etc. Bij andere toepassingen betekent desinfectie het gelijk houden van de bacteriedruk. Welke toepassingen er allemaal onder de biocide verordening gaan vallen is daarom nog onzeker. Feit is wel dat als een partij claimt dat men desinfecteert met ozon dat het systeem zeker gecertificeerd moet zijn, ongeacht de toepassing. Ook toepassingen zoals het vrijhouden van ziektekiemen in bewaarruimtes, zwembadwater desinfectie of het desinfecteren van (drink)water zullen zeker onder de regelgeving vallen. Voor toepassingen in de aquacultuur zoals het verlagen van de ziektedruk bij viskwekerijen, dierentuinen en vijvers is dit nog niet zeker.

Tol Watertechniek werkt hard aan het certificeren van onze systemen zodat onze systemen voor elke toepassing ingezet mogen worden. Indien u ozon apparatuur in gebruik heeft of in gebruik overweegt te nemen, laat u dan vooraf goed informeren!

Mocht u nog vragen hebben aarzelt u dan niet om contact met ondergetekende op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Bas van Tol

Tol Watertechniek