Ozon batch testen

Ozon batch test

Ozon testen zijn er om te kijken welk effect ozon heeft op uw proces water. Wij bieden u twee mogelijkheden om ozonproeven uit te voeren, zo kunt u kijken wat het effect is van ozon op uw proces specifieke water.
Voor het laten uitvoeren van een ozon batch test stuurt u ons een kleine hoeveelheid water op, in de meeste gevallen is 10 liter voldoende. Wij voeren hierop ozonproeven uit met verschillende ozon doseringen en contacttijden. Van de diverse testresultaten worden dan watermonsters genomen. Deze kunnen wij vervolgens laten analyseren op diverse zaken zoals bacterie reductie, afname van chemische stoffen, etc. Het is ook mogelijk om de watermonsters terug te sturen naar de opdrachtgever zodat deze zelf de watermonsters kan onderzoeken. Een ozon batch test geeft snel resultaat, u weet dus binnen enkele dagen of ozon voor uw proces geschikt is.
Met behulp van de analyse resultaten van de watermonsters kunnen wij indien gewenst een ozonsysteem uitrekenen dat geschikt is voor het behandelen van de gehele waterstroom. Een logische vervolgstap na een batch test is het plaatsen van een pilot installatie om te controleren of het berekende ozonsysteem in de praktijk ook de gewenste resultaten behaald. Hieronder ziet u een foto van de resultaten van een batch test.

ozon batch test

Klik hier voor ozon pilot testen