Informatie over restozon

Restozon, wat is dat eigenlijk? Op deze pagina vind u meer informatie over restozon, wat het is en hoe er vanaf te komen is.

Restozon is ozon die niet wordt verbruikt in uw ozonreactor. In een ozonreactor worden water en gas (ozon in dit geval) met elkaar vermengd. Het gas wordt veelal ingebracht via een venturi of bruissteen en na gedane arbeid verlaat de gasstroom de ozonreactor via een uitgang. Een ozonreactor is niet in staat om al het aangevoerde ozon met het water te laten reageren, simpelweg omdat het rendement van een ozonreactor geen 100% is, eerder tussen de 10 en 80%.
Een deel van het ingebrachte ozon zal zich dus nog in de uitgaande gasstroom bevinden, dit wordt restozon genoemd. Doorgaans is de ozonconcentratie van het restozon dermate hoog dat dit schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier. We zullen er dus voor moeten zorgen dat we de ozonconcentratie in het restozon terugbrengen tot een acceptabel niveau, hiervoor gebruiken we een restozon vernietiger.

Het afbreken van restozon met een restozon vernietiger kan op een aantal manieren, ze zijn er namelijk in diverse uitvoeringen, elk met voor- en nadelen. Hieronder worden een aantal verschillende manieren beschreven om restozon af te breken.

Ozon afbraak met actief kool
Een restozon vernietiger gebaseerd op actief kool is ongetwijfeld de meest bekende vernietiger. Ozon is een onstabiel gas wat snel wil terugvallen naar zuurstof. Eén van de manieren om dit te doen is te zorgen dat het ozon iets kan oxideren. Een koolstof bron (actief kool bijvoorbeeld) wordt door ozon zeer snel geoxideerd waardoor ozon terugvalt in zuurstof.
Bij deze reactie komt warmte vrij, er wordt immers koolstof geoxideerd (verbrand), dit is de reden dat actief kool alleen gebruikt mag worden voor restozon met een lage ozonconcentratie. Als de ozonconcentratie van het restozon te hoog is kan er zoveel warmte geproduceerd worden dat het actief kool spontaan ontbrandt! Een simpele stelregel luidt daarom als volgt: actief kool mag alleen worden toegepast in systemen waar het ozon wordt opgewekt uit lucht.
Bij ozonsystemen waarbij ozon wordt opgewekt uit pure zuurstof is de concentratie te groot en het risico op brand te groot.

Een praktische tip: hang een actief koolfilter altijd zo op dat het ozon als het ware door het actief kool zakt, het ozon brengt u dus van boven in en de uitlaat zit dan onderaan. Ozon is namelijk zwaarder dan lucht en verzamelt zich dus op het laagste punt. Als uw actief kool filter verkeerd om hangt dan verzamelt het ozon zich in het actief kool filter. Bij krap bemeten actief kool filters kan dit voor extra warmte productie (en dus een verhoogd risico op brand) zorgen.

Voordelen:

 • Goedkoop
 • Simpel

Nadelen:

 • Verliest zijn werking bij (te) veel vocht in het restozon
 • Bij hoge ozonconcentratie in het restozon is er een kans op brand

Ozon afbraak met mangaan dioxide
Deze methode is vergelijkbaar met een restozon vernietiger gebaseerd op actief kool. Het voordeel van mangaan dioxide is dat het risico op brand vele malen kleiner is.

Voordelen:

 • Geen kans op brand
 • Simpel

Nadelen:

 • Verliest zijn werking bij (te) veel vocht in het restozon
 • Relatief duur

Ozon afbraak met hitte / warmte
Ozon vervalt van nature uit zichzelf terug in zuurstof, de snelheid waarmee dit gebeurt is voornamelijk afhankelijk van de temperatuur van het ozongas. Om u een idee te geven, bij 20 graden Celsius is de halfwaardetijd ongeveer 72 uur. Bij 250 graden Celsius is dit nog maar anderhalve seconde! In een thermische restozon vernietiger wordt het restozon verhit tot +/- 275 graden Celsius. Hierdoor valt het ozon snel terug in zuurstof.

Voordelen:

 • Kan ook worden gebruikt bij veel vocht in het restozon
 • Onderhoudsvrij

Nadelen:

 • Selectie van de restozon vernietiger komt vrij precies omdat er een minimale contacttijd nodig is. Bij een te kleine contacttijd zal een deel van het ozon niet worden omgezet in zuurstof
 • Verbruikt redelijk wat energie

Ozon afbraak met mangaan dioxide en hitte
Tol Watertechniek past ozon vernietigers toe die bestaan uit een cartridge gevuld met mangaan oxide. Deze cartridges worden vervolgens verwarmd tot 50~100 graden Celsius. Op deze manier wordt er zowel gebruik gemaakt van hitte als een te oxideren stof, met ook de voordelen van beide methodes. Dit type restozon vernietiger is minder gevoelig voor vocht en de selectie van het juiste type komt ook minder nauw.

Voordelen:

 • Kan ook worden gebruikt bij veel vocht in het restozon
 • Onderhoudsvrij
 • Zeer betrouwbaar

Nadelen:

 • Verbruikt redelijk wat energie

Ozon afbraak met UV licht
Ozon vervalt onder UV licht ook terug naar zuurstof. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van UV-C lampen met een golflengte van +/- 254nm. Deze methode wordt echter nauwelijks toegepast door het zeer hoge stroomverbruik en de grote afmetingen. Daarom wordt deze methode hier ook niet uitgebreid beschreven.© Tol Watertechniek