Ozon en waterstofsulfide – H2S

 

Waterstofsulfide (H2S) veroorzaakt een sterke rotte eierenlucht. Waterstofsulfide (H2S) is een zeer gevaarlijke stof, bij hoge concentraties is deze stof vrijwel direct dodelijk. De rotte eierenlucht is bij lage concentraties zeer goed waarneembaar maar bij hogere concentraties verliest een mens zijn reukzin voor waterstofsulfide (H2S). Dit maakt deze stof juist zo gevaarlijk!
Vooral in de (afval)water zuivering vormt waterstofsulfide een groot probleem. Waterstofsulfide  wordt gevormd door anaerobe (zuurstofloze) bacteriologische processen. In zuurstof arme omgevingen (gemalen, pompputten, etc.) is het risico op het ophopen van waterstofsulfide groot.
Ook in grondwater kan waterstofsulfide voorkomen. Bij het oppompen van grondwater zal een deel uit het water ontsnappen (ontgassen). Water dat hoge concentraties waterstofsulfide bevat is corrosief voor diverse metalen zoals ijzer en koper.

Ozon kan worden ingezet om waterstofsulfide te oxideren. Ozon is toepasbaar voor waterstofsulfide is gas vorm maar ook opgelost in water. De reactie tussen ozon en waterstofsulfide is snel. Bij een voldoende hoge ozondosering kan er binnen 40 seconden een afname van 80% plaatsvinden. Bij de oxidatie van gasvormig waterstofsulfide speelt de vochtigheid van het gas ook een belangrijke rol, in zowel de reactiesnelheid als de benodigde ozondosering.

Waterstofsulfide

Waterstofsulfide