Industrieel afvalwater

Industrieel afvalwater bestaat vaak uit diverse (chemische) stoffen. Ozon kan een bijdrage leveren bij het behandelen van dit water. De eisen die gesteld worden aan het effluent van waterzuiveringen worden alsmaar strenger. Er worden niet alleen strenge eisen gesteld aan de concentraties nitraat en stikstof, maar ook aan de hoeveelheid chemische stoffen en zware metalen die geloosd mogen worden. Vooral medicijn residuen vormen een groeiend probleem. De aandacht hiervoor neemt dan ook snel toe. Ozon is een zeer effectieve methode om medicijnresiduen vergaand te verwijderen. Ozon kan bijvoorbeeld worden ingezet voor:

  • Ontkleuren
  • Verwijderen van geur
  • Micro flocculatie van afvalstoffen
  • Verlagen TOC
  • Verlagen COD/CZV
  • Desinfectie
  • Afbreken van diverse chemische stoffen (medicijnen, bestrijdingsmiddelen, etc.)
  • Verwijderen van zware metalen

Voor het behandelen van industrieel afvalwater is vrijwel altijd een voorbehandeling nodig. De voorbehandeling kan bestaan uit mechanische of biologische filtratie of een combinatie van technieken. Ook de voorbehandeling van het afvalwater kunnen wij voor u verzorgen, zowel mechanisch als biologisch.

Tol Watertechniek biedt de mogelijkheid tot het plaatsen van een pilot installatie om zo te kunnen testen wat het effect is van ozon op het effluent van bijvoorbeeld een rwzi. Lees meer over een pilot installatie op de volgende pagina.

Neem gerust contact op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

© Tol Watertechniek

Industrieel afvalwater

Industrieel afvalwater