Ozon en de C/T waarde

Ozon en de C/T waarde.

De C/T waarde is bij het toepassen van ozon een zeer belangrijke parameter, misschien wel de meest belangrijke. De C/T waarde zegt namelijk iets over de benodigde ozonconcentratie en de benodigde contacttijd om stoffen te oxideren. De C/T waarde wordt berekend door de ozonconcentratie in mg/l te vermenigvuldigen met de contacttijd in minuten. De ozonconcentratie is in deze situatie mogelijk wat verwarrend. Het betreft hier namelijk de ozonconcentratie in de vloeistof, of te wel, de hoeveelheid opgelost ozon. We spreken hier dus niet over de concentratie die door de ozongenerator wordt geproduceerd! De reden hiervoor is simpel, als de te behandelen vloeistof veel vervuiling bevat zal er veel ozon nodig zijn om deze vervuiling te oxideren. Pas op het moment dat we een hoeveelheid opgelost ozon meten, kunnen we er van uit gaan dat er ozon beschikbaar is om de gewenste stof te oxideren.

Een voorbeeld, stel we hebben water waarin E.coli bacteriën zitten, hier willen we vanaf.  Om 99,99% (log4) van de E.coli bacteriën te doden in schoon water hebben we een C/T waarde van 0,5 nodig, zie deze pagina voor meer informatie. Dit kunnen we doen door 2 minuten lang een ozonconcentratie van 0,25 mg/l aan te houden. We kunnen er echter ook voor kiezen om 1 minuut lang een ozonconcentratie van 0,5 mg/l aan te houden.

Bij de C/T waarde kunnen we de concentratie en de tijd variëren mits het resultaat van de vermenigvuldiging van beide waarden maar op de benodigde C/T waarde uitkomt. Hier moet wel een kanttekening bij worden vermeldt, sommige stoffen hebben een “threshold” waarde. De threshold waarde is een minimaal benodigde ozonconcentratie om een stof te kunnen oxideren.

Wederom een voorbeeld, de threshold waarde voor Clostridium Botulinum (verantwoordelijk voor Botulisme) is 0,5 mg/l, stel dat er bij een C/T waarde van 1 een 100% afdoding plaatsvindt. Bij een concentratie van 0,5 mg/l zou dit een contacttijd van 2 minuten inhouden. Een behandeling met 0,25 mg/l met een contacttijd van 4 minuten geeft ook een C/T waarde van 1. De concentratie zit nu echter wel onder de threshold waarde waardoor er nauwelijks afdoding plaats zal vinden!

Dergelijke zaken worden vaak vergeten waardoor het helaas gebeurt dat ozonsystemen niet goed functioneren. Tol Watertechniek helpt u graag bij het dimensioneren en oplossen van problemen met uw ozonsysteem.