Informatie over het opwekken van ozon met een ozongenerator.

Een ozongenerator is een onmisbaar onderdeel van een ozoninstallatie, de ozongenerator zorgt er namelijk voor dat zuurstof wordt omgezet in ozon. Een ozongenerator wordt ook wel een ozonator, ozonisator of ozoniser genoemd, dit zijn andere namen voor exact hetzelfde apparaat. Ozon wordt geproduceerd uit zuurstof, dit houdt niet in dat er pure zuurstof als toevoer gas gebruikt hoeft te worden. Lucht kan ook worden gebruikt als toevoer gas, hier zit immers 21% zuurstof in.

Elk type toevoer gas heeft zo zijn voor- en nadelen. Het omzetten van zuurstof in ozon gebeurt in ozongeneratoren met UV licht of met hoogspanning. De laatste methode is veruit het meest gebruikt omdat het energieverbruik vele malen lager is. Hieronder vindt u meer informatie over ozongeneratoren en een aantal opties met elk de bijbehorende voor- en nadelen.

O3-3000B ozongenerator

O3-3000B ozongenerator

Ozon opwekken met UV

Voor het effectief opwekken van ozon met behulp van UV is een korte golflengte nodig van 185nm. Hier zijn speciale lampen voor nodig. De welbekende UV lampen voor alg verwijdering hebben een golflengte van 254nm., Bij deze golflengte wordt ozon juist afgebroken tot zuurstof.
In theorie kan er met behulp van UV licht ongeveer 130 gram ozon opgewekt worden met 1 kWh. In de praktijk hebben ozongeneratoren die met UV ozon opwekken ongeveer 100 tot 150 watt nodig om 1 gram ozon op te wekken.
Deze methode heeft wel een voordeel, droge voedingslucht is namelijk niet noodzakelijk.

Voordelen:

 •   Simpele constructie
 •   Geen droge lucht nodig als toevoer gas

Nadelen:

 •  Zeer hoog stroomverbruik
 •  Lage ozonconcentratie
 •  Veel onderhoud (vervangen UV lampen)

 

Ozon opwekken met hoogspanning

Tegenwoordig maken bijna alle ozongeneratoren gebruik van hoogspanning om ozon te genereren. In de volksmond noemt men dit ook wel “corona discharge” terwijl dit feitelijk een verkeerde term is. Corona discharge is gebaseerd op een elektrisch veld tussen 2 elektroden zonder dat hier een isolator tussen zit. In bijna alle commerciële ozongeneratoren wordt er wel gebruik gemaakt van een isolator. De juiste term is daarom geen “corona discharge” maar “dielectric barrier discharge”.

Ozongeneratoren gebaseerd op hoogspanning zijn veel zuiniger, op droge lucht is er ongeveer 20 watt nodig per gram ozon. Op zuurstof ligt het verbruik zelfs rond de 10 watt per gram. Dit type ozongenerator moet een droog toevoer gas hebben omdat vocht ervoor zorgt dat de ozoncel aangetast wordt.

De door ons verkochte ozongeneratoren werken allemaal met hoogspanning.

Voordelen:

 •   Energie zuinig
 •   Hoge ozonconcentraties mogelijk (tot 14% gewicht)
 •   Relatief goedkoop in aanschaf en onderhoud

Nadelen:

 •  Het toevoer gas moet droog zijn
 •  Voor optimale werking is zuurstof als toevoer gas aan te raden

 

Lucht als toevoer gas

Lucht als toevoer gas wordt voornamelijk gebruikt in kleinere ozongeneratoren tot +/- 10 gram ozon per uur. Dit type ozongeneratoren wordt veel gebruikt voor vijvers, zwembaden en spa’s omdat ze relatief goedkoop zijn. In de industrie wordt dit type ozongenerator nauwelijks gebruikt omdat de maximaal te behalen ozonconcentratie laag is, maximaal zo rond de 3%wt. (bij droge lucht)

Voor een goede werking moet de toevoer lucht gedroogd worden omdat het aanwezige vocht in de lucht zal zorgen voor de vorming van salpeterzuur, aanslag op de ozoncel en een lage ozonconcentratie (ozon opbrengst). Dit betekent dat er niet alleen droge lucht door de ozongenerator moet stromen als deze in werking is, ook als deze staat uitgeschakeld mag er geen vochtige lucht doorstromen! Als de ozongenerator uitstaat wordt er weliswaar geen salpeterzuur gevormd maar het vocht tast nog steeds de ozoncel aan!

Let er ook op dat bijna alle fabrikanten van dit type ozongeneratoren de ozonopbrengst meten met droge lucht als toevoer gas. Met droge lucht wordt een dauwpunt bedoeld van -40°C tot -70°C. Een dergelijk laag dauwpunt is met de meeste luchtdrogers nauwelijks haalbaar. Bij ons op de website staat precies vermeld onder welke condities de ozonopbrengst is gemeten. Helaas zijn er verder nauwelijks fabrikanten die deze gegevens vermelden. Vraagt u voor de aanschaf dan ook meer informatie over een ozongenerator zodat u weet wat u koopt.

Hieronder de voor- en nadelen op een rij:

Voordelen:

 • Lage investeringskosten
 • Simpel in gebruik

Nadelen:

 • Relatief veel onderhoud nodig
 • Lage ozonconcentratie
 • Vochtige lucht zorgt voor drastisch lagere ozonopbrengst
 • Ozongas bevat vervuiling zoals salpeterzuur
 • Relatief hoog stroomverbruik

 

Zuurstof als toevoer gas

Ozongeneratoren die gebruik maken van zuurstof als toevoer gas hebben meestal een ozonopbrengst van minimaal 10 gram. Bij kleinere ozongeneratoren is het maken van de benodigde zuurstof te kostbaar om het effectief in te zetten. Zuurstof gevoede ozongeneratoren komt men dan ook voornamelijk tegen in de industrie, bij grote zwembaden, dierentuinen en de aquacultuur. De ozon opbrengst van zuurstof gevoede generatoren is tot ongeveer 2 kg/hr. Dit soort grote hoeveelheden worden eigenlijk alleen gebruikt bij drinkwaterbereiding en afvalwaterzuiveringen.

Zuurstof geproduceerd door een zuurstofconcentrator of afkomstig uit flessen heeft al een redelijk laag dauwpunt. Hierdoor is het meestal niet nodig om het toevoer gas nog extra te drogen. De maximale ozonconcentratie die met zuurstof kunnen worden gehaald zijn zeer hoog, tot wel 15%. Dit maakt deze ozongeneratoren perfect geschikt voor desinfectie toepassingen.

Voordelen:

 • Zeer hoge ozonconcentratie (tot meer dan 15%)
 • Laag energieverbruik
 • Weinig onderhoud benodigd
 • Schoon ozongas

Nadelen:

 • Hoge investering
 • Zuurstofconcentrator verbruikt redelijk veel energie, zeker bij kleinere systemen

 

Welke ozongenerator is toepasbaar in mijn situatie?

Welke ozongenerator het meest geschikt is voor uw toepassing is afhankelijk van de situatie.

Lucht behandeling

Voor het behandelen van kleine ruimtes (auto, woonhuis) is een UV apparaat of een simpel hoogspanning unit een goede keuze. Voor luchtbehandeling in kantoorgebouwen is een ozongenerator op basis van hoogspanning de beste keuze. Wil men lucht behandelen van opslagruimtes, pakhuizen en koelhuizen dan is een hoogspanning ozongenerator gevoed met zuurstof de beste keuze.
 

Vijver en zwembad

Voor vijvers en particuliere zwembaden zal vooral de kostprijs en het stroomverbruik van belang zijn. Voor deze toepassing is een ozongenerator gevoed met droge lucht de beste keuze. Een simpele luchtdroger bestaande uit een buis met droogkorrels is voldoende voor een goede werking.
 

Publieke zwembaden, dierentuinen en pretparken

Voor deze groep zal vooral het stroomverbruik en de onderhoudskosten van belang zijn. In de meeste gevallen is een lucht gevoede ozongenerator met een automatisch regenerende luchtdroger de beste keuze. Bij waterpartijen groter dan +/- 200m³ is het doorgaans verstandiger om een op zuurstof gebaseerd systeem te kiezen.
 

Industrie

Hier worden bijna altijd zuurstof gevoede hoogspanning ozongeneratoren gebruikt. Simpelweg omdat deze een hoge ozonconcentratie behalen en weinig onderhoud nodig hebben.

 

Voor meer informatie over een ozongenerator kunt u contact met ons opnemen.