Grondwater saneren met ozon

Grondwater saneren met ozon

Grondwatervervuiling begint een steeds groter probleem te vormen. Het saneren van deze vervuiling is met de traditionele methodes zeer kostbaar en een tijdrovend proces. Voor een deel van het aanpakken van de grondwatervervuiling is ozon zeer goed te gebruiken. Ozon is zeer reactief en pakt onder andere de volgende vervuiling aan:

  • Koolwaterstoffen
  • Diesel
  • Vluchtige organische stoffen
  • MTBE (Methyl-tert- butylether)
  • Pesticiden
  • BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, & xyleen)
  • Trichlooretheen / Trichloorethyleen
  • Gechloreerde oplosmiddelen
  • Diverse andere stoffen

Veel van deze stoffen worden vooral aangetroffen rond (petro)chemische bedrijven en tankstations. Ozon zal deze stoffen omzetten in CO2 of minder schadelijke stoffen terwijl ozon zelf terugvalt naar zuurstof. Hierdoor is het een zeer schone en milieuvriendelijke methode. Grondwater saneren met ozon is daarnaast een relatief simpele methode. Ozon wordt onder druk ingemengd met grondwater waarna ozon met de in het water (en in de grond!) aanwezige vervuiling zal reageren.
De effectiviteit kan verder worden verhoogd door ozon en waterstofperoxide gezamenlijk te injecteren. Dit is het zogenaamde peroxzone proces. De combinatie van ozon en waterstofperoxide zorgt voor de vorming van OH radicalen. OH radicalen zijn zeer reactief en zullen daarbij snel reageren met vervuiling. Het is echter wel van groot belang om beide stoffen pas op het allerlaatste moment samen te voegen!

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Tol Watertechniek.

Grondwater saneren met ozon

Grondwater saneren met ozon