Tol Watertechniek - Specialist in waterbehandeling en ozonsystemen +31 (0)61 245 40 88 info@tolwatertechniek.nl

Informatie opgelost ozon

Informatie over opgelost ozon in water.

Deze pagina geeft informatie over opgelost ozon in water. Wat houdt opgelost ozon bijvoorbeeld in, wat zegt deze waarde en waarvan is dit afhankelijk.

Net zoals bij zuurstof het geval is kan ozon ook oplossen in water, zelfs stukken beter als zuurstof. Bij ozon zal de opgeloste hoeveelheid in water echter snel teruglopen omdat ozon uit zichzelf vervalt in zuurstof. Aan de andere kant zal het ozon ook reageren met in het water aanwezige vervuiling. Het is afhankelijk van de toepassing of we opgelost ozon in het water willen hebben en hoeveel, maar hierover later meer.

De maximaal haalbare opgeloste hoeveelheid ozon in water is afhankelijk van diverse factoren waaronder de druk, temperatuur, pH en nog diverse andere parameters. De temperatuur en druk zijn echter de meest belangrijke en de meest invloedrijke.
Als het ozongas een concentratie heeft van 100gr/Nm³ dan kan er bij een watertemperatuur van 20 graden ongeveer 30 gram ozon per kuub water worden opgelost. Hier komt ook gelijk het belang van een hoge ozonconcentratie naar voren. Een grote hoeveelheid opgelost ozon in water is alleen mogelijk als de ozonconcentratie in de gasfase hoog is!

Hoeveel opgelost ozon we in water willen hebben is afhankelijk van de toepassing. Voor een vijver willen we bijvoorbeeld geen/nauwelijks opgelost ozon in het water hebben. Dit is de reden dat er bij vijvers relatief grote ozonreactoren nodig zijn. Omdat we geen opgelost ozon in het vijverwater willen hebben zullen we ozon ergens anders de kans moeten geven om te reageren. Hier wordt een ozonreactor voor ingezet.

In de industrie voor bijvoorbeeld desinfectie toepassingen willen we juist zoveel mogelijk opgelost ozon in water hebben. Hoe meer ozon er is opgelost in het water hoe effectiever bacteriën, vuil en dergelijke worden geoxideerd. In toepassingen waar er wel opgeloste ozon in het water mag zitten is het niet altijd noodzakelijk om een grote reactor toe te passen omdat het ozon in het proces kan reageren met vervuiling. We zullen nu alleen een goede methode moeten toepassen om het ozon in het water opgelost te krijgen. Hier kan een venturi of HD ozonreactor goede diensten bewijzen.

De hierboven beschreven tekst beschrijft de basis over opgelost ozon. In de praktijk spelen er diverse andere factoren mee. De invloed van de druk is hier bijvoorbeeld niet beschreven omdat de uitleg hiervan te ver gaat om op een website te beschrijven. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze uitleg dan kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen.

© Tol Watertechniek