Tol Watertechniek - Specialist in waterbehandeling en ozonsystemen +31 (0)61 245 40 88 info@tolwatertechniek.nl

Verwijderen van antibiotica en medicijnen uit water

Het verwijderen van hormonen, geneesmiddelen, antibiotica en medicijn resten uit afvalwater vormt een steeds groter probleem. Waterzuiveringen (RWZI’s) zijn doorgaans niet in staat om deze stoffen te verwijderen. Ozon kan de meeste van deze stoffen wel verwijderen, toch wordt dit nog maar weinig toegepast.

De laatste jaren zijn er diverse studies gedaan naar de inzet van ozon voor het verwijderen van medicijn residuen bij rioolwaterzuiveringen. In al deze studies maakt men echter gebruik van verouderde methodes om het ozon in het water te vermengen, met zeer lage rendementen. Het is dan ook geen wonder dat men concludeert dat ozon perfect werkt maar dat het kostbaar is om op grote schaal toe te passen. Met de nieuwste technieken zijn de rendementen echter dusdanig verbeterd dat ozon nu ook voor grote schaal kosten interessant kan worden ingezet.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

© Tol Watertechniek