Tol Watertechniek - Specialist in waterbehandeling en ozonsystemen +31 (0)61 245 40 88 info@tolwatertechniek.nl

Verwijderen van algen met ozon

Ozon kan prima worden ingezet voor de verwijdering van (blauw)algen. Er is echter wel een groot verschil tussen het bestrijden van zweefalgen en draadalgen met ozon. Sommigen beweren dat ozon algen bestrijdt doordat ozon de voedingstoffen van algen oxideert (ammonium en nitraat). Dit is echter pertinent onjuist!

Ammonium wordt door ozon nauwelijks afgebroken, zeker bij lage pH waardes. Bij pH waardes hoger dan 9 begint ozon een noemenswaardig effect op ammonium te krijgen. In dat geval zal ammonium worden omgezet naar No3 oftewel nitraat. Nitraat is een stof die door ozon niet verder geoxideerd kan worden, nitraat kan alleen onder anoxische/anaerobe condities door bacteriën worden omgezet naar stikstofgas.  Kortom, ozon zal hoogstens de ene voedingstof van algen (ammonium) omzetten in een andere voedingstof voor algen (nitraat). Het bestrijden van algen met behulp van ozon gebeurt dus niet door het oxideren van de voedingstoffen maar hoe dan wel?

Voor alle algen geldt in de basis dat ze door ozon worden geoxideerd. Hiervoor moet men wel een relatief hoge ozondosering en contacttijd aanhouden. Reken op een C/T waarde van minimaal 1,5. Dit houdt in dat  algen bijvoorbeeld 5 minuten blootgesteld moeten worden aan 0.3PPM ozon. Hoe men dit het beste kan aanpakken verschilt per alg.

Zweefalgen

Zoals de naam al zegt zweven zweefalgen door het water. Dit houdt in dat ze door een pomp dus door het ozonsysteem heen gevoerd kunnen worden. Voor het bestrijden van zweefalgen gebruiken wij reactievaten zodat de alg buiten de waterpartij wordt afgedood. Als het systeem juist is gedimensioneerd is er in het uitgaande water nauwelijks opgelost ozon waar te nemen. Hierdoor kan deze techniek ook toegepast worden in waterpartijen waarin zich vissen bevinden (vijvers, viskwekerijen).

Draadalgen

Hier wordt het interessant, draadalgen kunnen we immers niet door een ozonsysteem voeren omdat draadalgen vastzitten aan de wanden van een waterpartij. Om draadalgen te bestrijden zullen we in de gehele waterpartij dus een hoeveelheid ozon in oplossing moeten houden. Dit kan meestal NIET in waterpartijen waarin zich vissen bevinden omdat de meeste vissen niet tegen de benodigde concentratie opgelost ozon kunnen! Als men beweert dat ozon ingezet kan worden om draadalgen te verwijderen uit waterpartijen waarin zich vis bevind dan begeeft men zich op glad ijs. De ene vissoort is gevoeliger voor ozon dan de andere. Karpers (koi) zijn bijvoorbeeld behoorlijk gevoelig voor ozon.

Voor de koi hobbyisten onder ons, let goed op uw koi want meestal kunt u aan het gedrag al zien dat er iets mis is. Als uw koi op de bodem gaan liggen of regelmatig schuren/flitsen dan kan dit een teken zijn dat er opgelost ozon in het water zit, zeker als onderzoek geen parasitaire oorzaak aantoont. In extreme gevallen kunnen er zelfs wonden ontstaan. In de praktijk komen wij dit zo af en toe tegen, en dan voornamelijk bij systemen die statische mixers gebruiken zonder een reactievat. Dit is ook niet zo gek omdat het ozon bij dit soort systemen nergens de kans krijgt om te ontgassen, er komt opgelost en vrij ozon terecht in de vijver.

Blauwalgen

Blauwalgen zijn eigenlijk bacteriën (cyanobacteriën), hiervoor kan hetzelfde principe worden gebruikt als bij het bestrijden van zweefalg. Wel is de contacttijd en de concentratie anders wat gevolgen heeft voor de dimensionering van het systeem. Indien er geen vissen in de te behandelen waterpartij zitten dan kan men ook te werk gaan zoals men dat bij draadalgen doet.

Wij hebben ruime ervaring met het bestrijden van algen met behulp van ozon. Maar ook met het toepassen van ozon in algen kwekerijen hebben wij ervaring. Hierbij worden organismen die de algen “op eten” gedood terwijl de algen niet worden aangetast door het ozon! U ziet, algen bestrijden met ozon is iets lastiger dan het simpelweg ozon injecteren en hopen dat het goed gaat.

Neemt contact met ons op indien u vragen heeft of meer wil weten over de toepassing van ozon in het algemeen.