Tol Watertechniek - Specialist in waterbehandeling en ozonsystemen +31 (0)61 245 40 88 info@tolwatertechniek.nl

Ozon en het effect op pathogenen.

Onder pathogenen worden een diversiteit aan ziekteverwekkers verstaan zoals bacteriën, schimmels en virussen. Ozon is uiterst effectief in het afdoden van pathogenen, veel effectiever dan bijvoorbeeld chloor of biociden.

Andere voordelen van ozon zijn:

  • Laat geen reststoffen achter
  • Resistentie tegen ozon is niet mogelijk
  • Werkt 3000x sneller dan chloor
  • Werkt zeer snel, reeds bij korte contacttijden worden goede resultaten behaald
  • Ozon werkt tegen alle pathogenen, dit in tegenstelling tot biociden en antibiotica

 

Ozon en bacteriën

Ozon breekt door het cel membraam van een bacterie heen waardoor deze afsterft. Dit in tegenstelling tot een biocide die een bacterie vergiftigd. Bij het gebruik van biocides bestaat er een kans op resistentie, iets wat met ozon onmogelijk is!

 

Ozon en virussen

Een virus wordt door ozon geïnactiveerd doordat de RNA of DNA structuur van het virus wordt aangetast. Doordat een virus geen reparatiemechanisme heeft kan het geïnactiveerde virus zich niet meer vermeerderen en kan er geen tolerantie of resistentie ontstaan.

Hieronder ziet u een tabel met diverse pathogenen en de invloed van een bepaalde ozondosering hier op. Ozon kan worden ingezet ter bestrijding van alle pathogenen, deze lijst geeft u een idee van doseringen en contacttijden.

Pathogeen Ozon dosering Behandel duur*
Bacillus Bacteria 0.2 mg/l 30 seconden
Bacillus cereus Log 2 (99%) reductie bij 0.12 mg/l 5 minuten
B. cereus
Log 2 (99%) reductie bij 2.3 mg/l 5 minuten
Bacillus subtilis Log 1 (90%) reductie bij 0.1 mg/l 3 minuten
Bacteriophage f2 Log 4 (99,99%) reductie bij 0.41 mg/l 10 seconden
Botrytis cinerea 3.8 mg/l 2 minuten
Clavibacter michiganense Log 4 (99,99%) reductie bij 1.1 mg/l 5 minuten
Cladosporium Log 1 (90%) reductie bij 0.1 mg/l 12,5 minuten
Coxsackie Virus A9 95% reductie bij 0.035 mg/l in water 10 seconden
Echo Virus 29 1 mg/l 1 minuut
Enteric virus 95% reductie bij 4.1 mg/l in afvalwater 29 minuten
E-coli (in schoon water) Log 4 (99,99%) reductie bij 0.25 mg/l 2 minuten
E-coli (in afvalwater) Log 4 (99,99%) reductie bij 2.2 mg/l 19 minuten
Encephalomyocarditis Virus Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l 30 seconden
Enterovirus Virus Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l 30 seconden
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 1.1 mg/l  10 minuten
Fusarium oxysporum f.sp. melonogea Log 4 (99,99%) reductie bij 1.1 mg/l 20 minuten
GDVII Virus Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l 30 seconden
Herpes Virus Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l 30 seconden
Legionella pneumophila Log 4 (99,99%) reductie bij 0.4 mg/l 20 minuten
Luminescent Basidiomycetes Log 4 (99,99%) reductie bij 100 mg/l 10 minuten
Mucor piriformis Log 4 (99,99%) reductie bij 3.8 mg/l 2 minuten
Mycobacterium foruitum Log 1 (90%) reductie bij 0.25 mg/l 2 minuten
Phytophthora parasitica Log 4 (99,99%) reductie bij 3.8 mg/l 2 minuten
Poliomyelitis Virus Log 4 (99,99%) reductie bij 0.4 mg/l 4 minuten
Poliovirus type 1 Log 2 (99%) reductie bij 0.25 mg/l 2 minuten
Rhabdovirus virus Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l 30 seconden
Salmonella typhimurium Log 4 (99,99%) reductie bij 0.25 mg/l 2 minuten
Staph epidermidis Log 1 (90%) reductie bij 0.1 mg/l 2 minuten
Stomatitis Virus Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l 30 seconden
Streptococcus Bacteria Log 4 (99,99%) reductie bij 0.2 mg/l 30 seconden
Verticillium dahliae Log 4 (99,99%) reductie bij 1.1 mg/l 20 minuten
Vesicular Virus Log 4 (99,99%) reductie bij 0.8 mg/l 30 seconden
     
* De behandelduur is afhankelijk van de dosering. Bij hogere doseringen kan de duur worden verkort en vice versa. Voor veel pathogenen is er echter wel een minimale ozonconcentratie benodigd!