Tol Watertechniek - Specialist in waterbehandeling en ozonsystemen +31 (0)61 245 40 88 info@tolwatertechniek.nl

Ozon en waterstofsulfide – H2S

Waterstofsulfide (H2S) veroorzaakt een sterke rotte eierenlucht. Waterstofsulfide (H2S) is een zeer gevaarlijke stof, bij hoge concentraties is deze stof vrijwel direct dodelijk. De rotte eierenlucht is bij lage concentraties goed waarneembaar door de vieze geur. Bij hogere concentraties verliest een mens echter zijn reukzin voor waterstofsulfide (H2S). Dit maakt deze stof juist zo gevaarlijk!
Vooral in de (afval)water zuivering vormt waterstofsulfide  een groot probleem. Waterstofsulfide  wordt gevormd door anaerobe (zuurstofloze) bacteriologische processen.In zuurstof arme omgevingen (gemalen, pompputten, etc.) is het risico op het ophopen van waterstofsulfide groot.
Ook in grondwater kan waterstofsulfide voorkomen. Bij het oppompen van grondwater zal een deel uit het water ontsnappen (ontgassen). Water wat hoge concentraties waterstofsulfide  bevat is corrosief voor diverse metalen zoals ijzer en koper.

Ozon kan worden ingezet om waterstofsulfide te oxideren. Ozon is toepasbaar voor waterstofsulfide  als gas maar ook als waterstofsulfide is opgelost in water. De reactie tussen ozon en waterstofsulfide is snel. Bij een voldoende hoge ozondosering kan er binnen 40 seconden een 80% reductie plaatsvinden. Bij de oxidatie van gasvormig waterstofsulfide speelt de vochtigheid van het gas een belangrijke rol in zowel de reactiesnelheid alsook in de benodigde ozondosering.