Tol Watertechniek - Specialist in waterbehandeling en ozonsystemen +31 (0)61 245 40 88 info@tolwatertechniek.nl

Grondwater reinigen met ozon

Saneren met ozon

Grondwatervervuiling begint een steeds groter probleem te vormen. Het saneren van deze vervuiling is met de traditionele methodes zeer kostbaar en tijdrovend. Voor een deel van de grondwatervervuiling is ozon zeer goed in te zetten. Ozon pakt onder andere de volgende vervuiling aan:

  • Koolwaterstoffen
  • Diesel
  • Vluchtige organische stoffen
  • MTBE (Methyl-tert- butylether)
  • Pesticiden
  • BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, & xyleen)
  • Trichlooretheen / Trichloorethyleen
  • Gechloreerde oplosmiddelen

Veel van deze stoffen worden vooral aangetroffen rond (petro)chemische bedrijven en tankstations. Ozon zet deze stoffen om in CO2 of minder schadelijke stoffen terwijl ozon zelf terugvalt naar zuurstof. Het saneren van grondwatervervuiling met behulp van ozon is een relatief simpele methode. Het ozon wordt onder druk ingemengd met grondwater waarna ozon met de in het water (en in de grond!) aanwezige vervuiling zal reageren.

Neem voor meer informatie over grondwaterreiniging contact op met Tol Watertechniek.