Tol Watertechniek - Specialist in waterbehandeling en ozonsystemen +31 (0)61 245 40 88 info@tolwatertechniek.nl

Industrieel / afvalwater

In de (industriële) afvalwaterbehandeling kan ozon een bijdrage leveren. De eisen die gesteld worden aan het effluent van rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) worden alsmaar strenger. Er worden niet alleen strenge eisen gesteld aan de concentraties nitraat en stikstof, maar ook aan de hoeveelheid chemische stoffen en zware metalen die geloosd mogen worden. Bij dit laatste kan ozon een belangrijke rol spelen. Ozon kan worden ingezet voor:

• Ontkleuren
• Verwijderen van geur
• Verwijderen van eiwitten
• Micro flocculatie van afvalstoffen
• Verlagen TOC
• Verlagen COD/CZV
• Desinfectie
• Afbreken van diverse chemische stoffen (medicijnen, bestrijdingsmiddelen, etc.)
• Verwijderen van zware metalen

Tol Watertechniek bied de mogelijkheid tot het plaatsen van een pilot installatie om zo te kunnen testen wat het effect is van ozon op het effluent van een rwzi. Lees meer over een pilot installatie op de volgende pagina.

Neem gerust contact op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

© Tol Watertechniek