Tol Watertechniek - Specialist in waterbehandeling en ozonsystemen +31 (0)61 245 40 88 info@tolwatertechniek.nl

Ozon en Aquacultuur / Viskweek

Ozon heeft in de aquacultuur (viskweek / viskwekerij) een aantal unieke voordelen die moeilijk op een andere manier te bereiken zijn. Denk hierbij aan:

  • Hogere groei en daardoor een besparing op kosten
  • Lagere zuurstofconsumptie
  • Helderder water waardoor men eventuele problemen sneller detecteert
  • Verbetering van de waterkwaliteit waardoor de kans op ziektes afneemt

De effectiviteit van ozon bij viskwekerijen is echter wel afhankelijk van de opstelling van de installatie en van de ozondosering. Vissen zijn extreem gevoelig voor opgelost ozon in het water, bij de dimensionering van een ozonsysteem moet hier terdege rekening mee worden gehouden. Door een goede inpassing in het filtersysteem van een viskwekerij kunnen de risico’s op opgelost ozon in het water echter geminimaliseerd worden.

In de praktijk zien wij nog weleens dat het ozon direct geïnjecteerd wordt in de retour leiding naar de bassins, een goed voorbeeld van hoe het dus niet moet!

Neemt u vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

© Tol Watertechniek